NARAYANA IIT/NEET ACADEMY
KALU SARAI
M1&M2 TEST RESULT DT:04.03.2019
                   
ADMN.NO. NAME PHY
(120)
PR CHE
(120)
CR MATH
(120)
MR TOT
(360)
TR
1521345 ISHAN MANDHAR. 42 1 32 2 60 2 134 1
1524775 SAURABH KUMAR SINHA. 37 3 17 8 28 10 82 7
1534737 GAURAV CHAND. 17 12 -3 14 28 10 42 14
1537344 APURVA GOYEL. 20 8 23 5 63 1 106 3
1540076 DEEPAK PRASAD. 28 6 8 11 24 13 60 11
1556989 ABHISHEK TIWARI. 31 5 6 13 42 5 79 8
1557491 ANURAG SHARMA. 19 9 27 4 32 7 78 9
1561973 VARAD KHOKLE. 19 9 56 1 27 12 102 4
1562694 VISHU KAUSHIK. 18 11 8 11 59 3 85 5
1569904 ARJUN SINGH. 32 4 9 10 31 8 72 10
1573187 NIKHIL. 16 13 12 9 30 9 58 12
1573200 PRASANNJEET PARASAR. 10 14 18 6 21 14 49 13
1573341 DANISH CHOUDHARY. 21 7 29 3 33 6 83 6
1573602 ADARSH KUMAR SINGH. 10 14 -5 15 9 15 14 15
1575405 ESHAAN RAJ SHARMA. 38 2 18 6 56 4 112 2


Leave a Reply