NARAYANA IIT/NEET ACADEMY
KALU SARAI
M1 & M2 TEST RESULT DT:11.03.2019
                   
ADMN.NO Name PHY
(120)
PR CHE
(120)
CR MATH
(120)
MR TOT
(360)
TR
1521345 ISHAN MANDHAR. 72 1 39 5 62 2 173 1
1569904 ARJUN SINGH. 51 5 34 8 54 3 139 2
1537344 APURVA GOYEL. 49 6 35 7 52 4 136 3
1573341 DANISH CHOUDHARY. 52 4 43 3 40 5 135 4
1556989 ABHISHEK TIWARI. 43 7 16 14 67 1 126 5
1569684 ARPAN MALIK. 57 3 21 11 39 6 117 7
1573187 NIKHIL. 61 2 36 6 20 17 117 6
1525363 SHIVAM MODI. 33 10 48 1 30 9 111 8
1561973 VARAD KHOKLE. 27 12 44 2 27 13 98 9
1584548 ANKIT KUMAR SINGH. 43 7 19 12 31 7 93 10
1561003 RISHIKESH LATTHE. 28 11 34 8 24 15 86 11
1534737 GAURAV CHAND. 41 9 17 13 22 16 80 12
1576213 ARIHANT JAIN. 14 16 43 3 20 17 77 13
1551555 AMAN CHOUDHARY. 1 19 29 10 31 7 61 16
1580026 AYUSH SAONIK. 15 14 16 14 30 9 61 15
1584546 VINEET ROHILLA. 16 13 15 16 30 9 61 14
1580382 AMIT GIRI. 6 18 15 16 29 12 50 17
1573200 PRASANNJEET PARASAR. 15 14 5 19 25 14 45 18
1578636 SURAJ SINGH. 7 17 12 18 7 20 26 19
1536017 -2 20 -1 20 9 19 6 20

Leave a Reply